Genç Mültecileri Destekleme Programı; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi desteği ile gerçekleştirilen bir güçlendirme programıdır.

Genç Mültecileri Destekleme Programı 15-30 yaş arasındaki mülteci gençlerle Türkiyeli gençlerin bağının güçlendirilmesini, gençlerin sağlık hizmetlerine erişmesini, başta cinsel sağlık ile üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olmak üzere çeşitli alanlarda doğru bilgiye ulaşması hedeflenmektedir.

Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Merkezlerindeki 15-30 yaş arasındaki genç mültecileri güçlendirerek uyum süreçlerini desteklemeyi, bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktayız. Merkezlerimizdeki etkinlikleri ve yaptıklarımızı daha detaylı incelemek için çalışmalar kısmını inceleyebilirsiniz.

Sayılar İle Genç Mültecileri Destekleme Programı
( 2016 - 2021 )

280749

Hizmet Sağlandı

49098

Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hizmeti Verildi

40510

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusunda Bireysel ve/veya Grup Çalışması Düzenlendi

46480

Sosyal Uyum Etkinliği Düzenlendi

Neler Yapıyoruz?

Psikososyal Destek

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk yaşta evlilik, akran zorbalığı, aile içi iletişim, ergenlerle iletişim, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi pek çok konuda farkındalık çalışması yürütülmektedir.

Sağlık Hizmeti

Genç dostu sağlık hizmetin altında başta cinsel sağlık üreme sağlığı olmak üzere pek çok konuda bireysel danışmanlık ve yönlendirme yapmaktadır, vaka takiplerini sağlanmaktadır.

Sosyal Uyum

Merkezlerimizde düzenli olarak gençlerin güçlenmesine katkı sunmanın yanında Suriyeli gençlerin sosyal uyumunu hedefleyen etkinlikler düzenlenmektedir.

Akran Eğitimleri

Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı konusunda bilgilenmelerini ve doğru bilgilerini akranlarına yaymalarını hedefleyen akran eğitimleri yapılmaktadır.

Bizden Haberler

Duyurular

GMDP Personel İstihdam Süreçlerine Dair Hizmet Alımı

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara İhale Usulü: Kapalı Zarf Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği‘ne bağlı gençlik merkezlerinde sağlık aracısı ve çeşitli işlere ilişkin ve ilgili personellerin istihdam…
Duyurular

SGYD Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara İhale Usulü: Kapalı Zarf Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği‘ne bağlı gençlik merkezleri ve tesislerinde 5188 sayılı kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak…
Duyurular

SGYD Seyahat ve Organizasyon Hizmetlerine Dair Lojistik Hizmet Alımı

İhalenin Yapılacağı Şehir: Ankara İhale Usulü: Kapalı Zarf Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği‘nin 2024 yılı için ihtiyaç duyacağı  seyahat ve organizasyon hizmetlerine dair lojistik hizmet alımı …

Genç Mültecileri Destekleme Programı Merkezleri