GMDP

Gençlik Kurulları

Gençlik kurulları mülteci ve Türkiyeli gençlerin iletişim, dayanışma ve birlikte yaşam ağı olarak kurgulanmıştır. Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir illerinde bir araya gelen çalışma grupları; demokratik, katılımcı bir yaklaşım ve gönüllülük  esasıyla, gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin derinleşmesini, genç dostu yeni yaklaşımların üretilmesini ve gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasına destek olması  amacıyla kurulmuştur. Gençlerin karar mekanizmalarına dahil olduğu, aylık temalarla düzenli çıktıların oluşmasını beklediğimiz bu kurullarda, gençlerin yapılan tüm faaliyetlerin öznesi olması ve karar mekanizmalarına aktif katılımlarının  önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Gençlik Kurullarının Çalışma Yöntemi Nedir?

Gençlik kurulları ayda bir kez dijital olarak (COVID-19 durumuna ve kısıtlamalara göre değişiklik gösterebilir) bir araya gelecektir. Kurul tarafından belirlenen temalar, o ay yapılacak toplantıda ele alınarak Gençlik merkezlerinin çalışmalarının gençlerin ihtiyaçlarına odaklanmasına yönelik katkılarını yapacaktır. Kurullarda bulunan gençlerin, yapılacak çalışmalarda sorumluluk alması ve etraflarındaki diğer gençleri harekete geçirmesi de beklenmektedir. Kurulları çeşitli konularda gençlik merkezlerinin genel işleyişinde ve hizmetlerin şekillenmesinde aktif rol alacaktır. Ayrıca gençlik kurulları, bulunduğu illerde kendi yarattıkları temsil mekanizmasına destek vermekle birlikte,  kamu ve sivil toplum alanındaki paydaşlarla koordineli çalışması da planlanmaktadır.

Gençlik kurullarında bulunan gençlere yönelik;

  • Gençlik Çalışması,
  • Mülteci Çalışmaları,
  • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
  • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  • Savunuculuk
  • İletişim ve Ekip Çalışması ve
  • Gönüllülük konularında oturum ve atölyeler yapılacaktır.

Gençlik kurulları; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir illerinde oluşturulmuştur. Detaylı bilgi almak için Gençlik Merkezlerimizle iletişime geçebilirsiniz.