Genç Mültecileri Destekleme Programı
Kariyer

Genç Mültecileri Destekleme Programı; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi desteği ile gerçekleştirilen bir güçlendirme programıdır.

Açık Pozisyonlar

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni - Diyarbakır | Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2023

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Diyarbakır Gençlik Merkezi

Pozisyon Süresi: 4 Ay (Mart 2023) | (Uzaması durumda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak.
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin hemşirelik/ebelik bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

 

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon Becerisi
 • Mesleki Bilgi
 • Gençlik ve Mülteci Alanında Tecrübeli
 • İletişimi Kuvvetli
 • Ekip Çalışmasına Yatkın
 • MS Office Programlarına Hâkim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli

Kriz yönetimi

Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli

Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 15 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Sağlık Eğitmeni/Diyarbakır konu ismi ile özgeçmiş ve yarım sayfa motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Süresi Sona Eren Pozisyonlar

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü - Ankara | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Ankara Gençlik Merkezi Koordinatörü

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Ankara Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin genç dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç dostu sağlık hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal çalışan, sağlık birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili sağlık birimi ve sosyal çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve program koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak program koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için gençlik merkezleri yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Gençlik faaliyetleri doğrultusunda program görünürlüğünü sağlamak adına sosyal medya ekibine gerekli bilgi ve materyalleri sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Yöneticisi

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog, Sağlık Eğitmeni, Sosyal Çalışan

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun

*Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 15 Haziran 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Gençlik Merkezi Koordinatörü/ Ankara konu ismi ile özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni - Hatay | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Hatay GM

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak.
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin hemşirelik/ebelik bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hâkim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 14 Mart 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Sağlık Eğitmeni/Hatay konu ismi ile özgeçmiş ve yarım sayfa motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Yeterli başvuru gelmemesi sebebiyle son başvuru tarihi 14 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü - Diyarbakır | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü 

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Diyarbakır Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin genç dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç dostu sağlık hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal çalışan, sağlık birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili sağlık birimi ve sosyal çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve program koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak program koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için gençlik merkezleri yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Gençlik faaliyetleri doğrultusunda program görünürlüğünü sağlamak adına sosyal medya ekibine gerekli bilgi ve materyalleri sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog, Sağlık Personeli, Sosyal Çalışan

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun

*Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 14 Mart 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Gençlik Merkezi Koordinatörü/ Diyarbakır konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Aciliyet sebebiyle, uygun aday bulunduğunda son başvuru tarihini beklemeden ilgili ilan kapatılacaktır.
 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şoför - Diyarbakır & Gerekli Durumlarda Afet Bölgeleri | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Şoför

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Diyarbakır

İş Tanımı:

 • Afet bölgesinde çalışanların ulaşımını sağlayacak aracın kullanımında rol almak,
 • Çalışanların ulaşımlarını zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlamak,
 • Hizmet aracını verilen görevlere ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.
 • Hizmet aracının iç- dış temizlik ve kontrollerini yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak,
 • Hizmet aracının rutin bakım süreçlerini ve olası arıza durumunda onarım süreçlerini takip etmek,
 • Acil durumlarda idari ve ofis işlerine destek sağlamak,

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: En az ortaöğretim kurumlarından mezun

İş Tecrübesi: 3 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Mesleki bilgi ve tecrübe
 • Ayrımcı tutum yaklaşımdan uzak
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • D1 sürücü belgesi olmak. Ambulans deneyimi tercih sebebidir.

Yabancı Dil: Tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun Zorluğu:

 • Afet bölgesinde çalışma
 • Şehirler arası yolculuklar
 • Esnek çalışma saatleri

Başvuru yapacak adayların 7 Mart 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Şoför Alımı Başvurusu Hk. konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon yazılarını mail atmaları beklenmektedir.

Bu pozisyon depreme yönelik acil müdahale kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmaya yöneliktir.

Sosyal Hizmet Uzmanı - Ankara & Gerekli Durumlarda Afet Bölgeleri | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

[ACİL] Pozisyon:  Sosyal Hizmet Uzmanı

Görev Yeri: GMDP Ankara Gençlik Merkezi ve gerekli durumlarda afet bölgeleri

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek ve vaka yönetimi
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Danışanların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçerek gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
 • Çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program koordinatörü ve merkez koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına sosyal çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hâkim
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce insani kriz durumlarında hizmet deneyimi tercih sebebidir.
 • Stresle baş etme ve kriz yönetimi becerisi yüksek,
 • Hassas gruplarla ve farklı kültürlerden kişilerle çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,

 

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir. 

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 17 Şubat 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, SHU/Ankara konu ismi ile özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni - Hatay | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Hatay GM

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak.
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin hemşirelik/ebelik bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hâkim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 25 Ocak 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Sağlık Eğitmeni/Hatay konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Psikolog - Diyarbakır | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Psikolog (Geçici Süreli)

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Diyarbakır GM

Pozisyon Süresi: 6 Ay (Mayıs-Ekim 2023) | (Uzaması durumda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program koordinatörü ve merkez koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına sosyal çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hâkim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 25 Ocak 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Psikolog/Diyarbakır konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Psikolog - Ankara | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Psikolog

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Ankara GM

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program koordinatörü ve merkez koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına sosyal çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak 

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hâkim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir. 

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 25 Ocak 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Psikolog/Ankara konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü - İzmir| Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü 

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / İzmir GM

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin genç dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç dostu sağlık hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal çalışan, sağlık birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili sağlık birimi ve sosyal çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve program koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak program koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için gençlik merkezleri yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Gençlik faaliyetleri doğrultusunda program görünürlüğünü sağlamak adına sosyal medya ekibine gerekli bilgi ve materyalleri sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog, Sağlık Personeli, Sosyal Çalışan

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun

*Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 2 Ekim 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Gençlik Merkezi Koordinatörü/İzmir konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Motivasyon mektupları 1 sayfadan uzun olmamalıdır.

 • Aciliyet sebebiyle, uygun aday bulunduğunda son başvuru tarihini beklemeden ilgili ilan kapatılacaktır.
 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü - İzmir| Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü 

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / İzmir GM

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin genç dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç dostu sağlık hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal çalışan, sağlık birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili sağlık birimi ve sosyal çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve program koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak program koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için gençlik merkezleri yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Gençlik faaliyetleri doğrultusunda program görünürlüğünü sağlamak adına sosyal medya ekibine gerekli bilgi ve materyalleri sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog, Sağlık Personeli, Sosyal Çalışan

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun

*Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 2 Ekim 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Gençlik Merkezi Koordinatörü/İzmir konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Motivasyon mektupları 1 sayfadan uzun olmamalıdır.

 • Aciliyet sebebiyle, uygun aday bulunduğunda son başvuru tarihini beklemeden ilgili ilan kapatılacaktır.
 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon : Psikolog - Ankara | Son Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Psikolog

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Ankara GM

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program koordinatörü ve merkez koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına sosyal çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koodinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: 

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.  

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 28 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Psikolog/Ankara konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon : Gençlik Merkezi Koordinatörü - Diyarbakır | Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü 

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Diyarbakır GM

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin genç dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç dostu sağlık hizmet modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal çalışan, sağlık birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili sağlık birimi ve sosyal çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve program koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak program koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için gençlik merkezleri yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Gençlik faaliyetleri doğrultusunda program görünürlüğünü sağlamak adına sosyal medya ekibine gerekli bilgi ve materyalleri sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog, Sağlık Personeli, Sosyal Çalışan

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun

*Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 17 Temmuz 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Gençlik Merkezi Koordinatörü/ Diyarbakır konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Aciliyet sebebiyle, uygun aday bulunduğunda son başvuru tarihini beklemeden ilgili ilan kapatılacaktır.
 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerden mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pozisyon : Psikolog - Hatay | Başvuru Süresi Sona Erdi

Pozisyon: Psikolog

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Hatay GM

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program koordinatörü ve merkez koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına sosyal çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koodinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: 

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 27 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, Psikolog/Hatay konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Son başvuru tarihi uzatılmıştır.

Pozisyon : Program İçerik ve Savunuculuk Koodinatörü - Ankara | Başvuru Süresi Sona Erdi!

Pozisyon: Program İçerik ve Savunuculuk Koordinatörü

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Ankara Ofisi

Proje Süresi: 31 Aralık 2022 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

Gençlik Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin içeriklerini oluşturmak. Hedef grubun ihtiyaçlarına yönelik yeni programlar ve içerikler geliştirmek. Programın güçlenmesi için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek.

 • Proje hedefleri kapsamında akran eğitimlerinin planlama ve koordinasyonunu yapmak
 • Akran eğitimlerinin içeriğini eğitmen ekibi ile beraber düzenli olarak ve ihtiyaçlara uygun şekilde güncellemek
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet temalı içerik üretimi sürecini planlamak ve uygulamak
 • Var olan cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eğitim içeriklerinin sosyal uyum ayağını güçlendirmek
 • Merkez koordinatörleri ile koordineli olarak eğitim ve meslek edindirme alanındaki güncel bilgileri takip etmek ve bu konulara yönelik bilgilendirme içeriği oluşturmak
 • Merkez koordinatörleri tarafından planlanan sosyal uyum aktivitelerinin dernek standartlarına uygunluğunu takip etmek
 • Eğitim, sağlık, savunuculuk ve sosyal uyum alanında üretilen içeriklerin güncel ve bilimsel bilgiye dayalı olmasını sağlamak
 • Merkezlerdeki çalışanları genç dostu yaklaşım ve eğitim alanında güçlendirmek
 • Projenin yerel savunuculuk faaliyetlerine içeriksel destek sağlamak
 • Projenin uluslararası görünürlüğünü arttırmak için savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak
 • Program çıktılarının uluslararası alanda yaygınlaşmasına destek olmak
 • Programın sürdürülebilirliği için fon başvuru süreçlerine destek olmak
 • Proje paydaşları ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak
 • Mahremiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde çalışmaları yürütmek
 • İçerik ve savunuculuk alanında ilgili kurumlarla iletişimi sürdürmek, yeni kurumlarla iletişim kurmak ve ilişkileri güçlendirmek
 • Düzenli merkez ziyaretleri yaparak ihtiyaçları belirlemek ve gençlik merkezi koordinatörüne raporlamak
 • Program kapsamında yürütülecek ilgili organizasyonların planlama ve uygulamasına destek olmak
 • Merkezlerin yeni çalışanlarının oryantasyon sürecini gençlik merkezi koordinatörü ve ilgili dernek çalışanları ile yönetmek

Organizasyondaki Yeri

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koodinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Gençlik Merkezi Koordinatörü, Sağlık Eğitmeni, Psikolog

Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 3 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 

Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Yönetilen proje derneğin toplam bütçesinde önemli bir yere sahip olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler dikkatli yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok kritik
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 27 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine, İçerik ve Savunuculuk Koordinatörü konu ismi ile özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını mail atmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Son başvuru tarihi uzatılmıştır.

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni | Hatay - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Gençlik Merkezleri Departmanı / Hatay Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak. 
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversite Mezunu                            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi 

Uzman Bilgi veya Özellikler:

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gençlik ve Mülteci çalışmalarına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: Arapça ve tercihen Kürtçe veya İngilizce


Pozisyonun İlişkileri:

Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi:

Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu: 

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 6 Şubat 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını da ekleyerek “GMDP Sağlık Eğitmeni” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon: Sağlık Eğitmeni | Diyarbakır - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Gençlik Merkezleri Departmanı / Diyarbakır Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak. 
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversite Mezunu                            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi 

Uzman Bilgi veya Özellikler:

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gençlik ve Mülteci çalışmalarına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: Arapça ve tercihen Kürtçe veya İngilizce


Pozisyonun İlişkileri:

Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi:

Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu: 

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 15 Şubat 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını da ekleyerek “GMDP Sağlık Eğitmeni” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon: Program Asistanı | İzmir - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında yürütülen REACH projesinin içerik geliştirmesine katkı sağlamak, ilgili toplantıları ve kurumsal iş birliklerini planlamak.
 • REACH projesinin sahada uygulayacağı saha araştırmalarının organizasyonunu planlamak ve saha koordinatörü olarak görev almak 
 • REACH projesinin danışmanları süpervizörlüğünde dijital ve basılı araçlarının içerik geliştirilmesini sağlamak 
 • REACH4Health mobil uygulaması üzerinden gelen soruların eksiksiz ve doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamak 
 • Program içerisinde satın alma ve finans prosedürlerini uygulamak, takip etmek, uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Satın alımlar için prosedürler çerçevesinde kullanılan belgeleri takip etmek ve tamamlanmasını sağlamak. 
 • Mahremiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde çalışmaları yürütmek
 • İlgili ekiplere medya içeriği sağlanması sürecini koordine etmek
 • REACH projesine yönelik fon arama ve yazma süreçlerine destek sunmak
 • Program Yöneticisinin talep ettiği teknik, finansal ve ilerleme raporlamalarını zamanında teslim etmek

Organizasyondaki Yeri: Genç Mülteci Destekleme Programı 

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Yöneticisi


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversite Mezunu (tercihen sağlık ya da sosyal hizmet alanı mezunu)                           

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi 

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • Niceliksel ve niteliksel araştırma deneyimi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İyi düzeyde İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe


Pozisyonun İlişkileri:

Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar.

Etki Alanı ve Finansal Durumuna Etkisi:

Satın alma yapılacak proje derneğin toplam bütçesinde önemli bir yere sahip olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon.

Başvuru yapacak adayların 16 Ocak 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını ekleyerek “GMDP Asistan” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon: Sağlık Aracısı | Ankara & İzmir - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Gençlik Merkezleri Departmanı / Ankara & İzmir Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Genç Mülteciler Destekleme Programı kapsamında yürütülen REACH projesi kapsamında faaliyette olan mobil sağlık  uygulaması üzerinden gelen soruların süpervizör tarafından yapılandırılan çerçeveye doğrultusunda yanıtlanması
 •  REACH Projesi kapsamında faaliyette olan mobil sağlık uygulamasının geliştirilmesi ve genç dostu olmasını destek olmak 
 • REACH projesi kapsamında mobil sağlık uygulamasında kullanılmak üzere sağlık hizmetlerine yönelik  haritalandırma çalışmaları yapmak 
 • REACH projesi kapsamında mobil sağlık uygulaması üzerinden gelen soruların eksiksiz ve doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamak
 • REACH projesinin sahada uygulayacağı saha araştırmalarının organizasyonda yer almak 
 • Gençlik Merkezi’nin günlük işleyişine destek olmak
 • Gençlik Merkezi’ne ilişkin dış erişim ve tanıtım faaliyetleri yapmak
 • Merkeze gelen danışanları yönlendirmede bulunmak ve kayıt almak.
 • Etkinlik organizasyonlarında sorumlu olmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği sorumlulukları almak
 • REACH projesine ilişkin çevirileri yapmak 
 • İhtiyaç halinde merkez koordinatörünün yönlendirmesiyle yazılı ve sözlü çevirilere destek sağlamak 
 • Psikolog ve sağlık çalışanına Merkez Koordinatörü yönlendirmesi ve bilgisi dâhilinde destek vermek
 • Tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği diğer işleri ve görevleri yapmak.
 • Merkezin görünürlük ve iletişim çalışmalarına destek vermek
 • Beklenilen raporları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek
 • Mahremiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde çalışmaları yürütmek
 • İlgili ekiplere medya içeriği sağlanması sürecine destek olmak

Organizasyondaki Yeri: Genç Mültecileri Destekleme Programı

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim: Üniversite Mezunu (Tercihen Sosyal Hizmet ve Sağlıkla İlişkili Bölüm Mezunu)                          

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi 

Uzman Bilgi veya Özellikler:

 •  İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: Türkçe, tercihen Arapça


Pozisyonun İlişkileri:

Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar

Başvuru yapacak adayların 24 Ocak 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını da ekleyerek “GMDP Sağlık Aracısı” başlığına başvuru yaptığı ili de ekleyerek mail atmaları beklenmektedir.

 

Pozisyon : Psikolog | Ankara - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Ankara Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkez Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar:


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 


Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 13 Haziran 2021 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını başvuru yaptıkları ili de belirterek “Psikolog” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon : Sağlık Eğitmeni(ebe/hemşire/doktor) | Ankara & İzmir - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Ankara Gençlik Merkezi/ İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi

Proje Süresi: 31 Aralık 2021 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak. 
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar:   –


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gençlik ve Mülteci çalışmalarına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: Arapça ve tercihen Kürtçe ve İngilizce


Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir

Pozisyonun Zorluğu: 

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi 
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 19 Şubat 2021 saat 17.00’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını başvuru yaptıkları ili de belirterek “Sağlık Eğitmeni” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon : Psikolog | Hatay - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Hatay Gençlik Merkezi

Proje Süresi: 31 Aralık 2021 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanının çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek.
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, iş birliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmalarını mahremiyet hakkını gözeterek yürütmek
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkez Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar:


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 


Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar.

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir.

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir dengede ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 19 Şubat 2021 saat 17.00’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını başvuru yaptıkları ili de belirterek “Psikolog” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon : Sağlık Eğitmeni(ebe/hemşire/doktor) - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı / Ankara Gençlik Merkezi/ İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Merkeze danışanların gelmesi için bilinirlik ve görünürlük çalışmaları planlamak
 • Gelen danışanları hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek
 • Gerekli durumlarda danışan ile birlikte hastane ve ilgili kamu kurumuna eşlik etmek
 • Danışanlara telefon ile hizmet sağlamak, ilgili kurumdan randevu almak
 • Vaka takibini yapmak
 • Çalışma alanını çerçevesinde farkındalık etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak
 • Mahalle/ev ziyaretlerinde bulunmak ve yönlendirme, bilgilendirme içeren farkındalık eğitimleri düzenlemek
 • Akran eğitmenleriyle ihtiyaç duyulduğunda koordineli çalışmak
 • Merkez Koordinatörü ile çalışma alanı çerçevesinde haftalık, aylık programlar belirlemek
 • Sağlık Biriminin genç dostu bir yaklaşımının olması için çalışmalarda bulunmak
 • İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile düzenli toplantılar yapmak, işbirliği kurmak
 • İhtiyaca yönelik, sosyal uyum etkinlikleri ve farkındalık atölyeleri tasarlamak
 • Temel sağlık hizmetlerini takip etmek
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmak
 • Merkez işleyişine destek vermek
 • Sağlıkta Genç Yaklaşımlar derneğinin yönlendirdiği ya da organize ettiği güçlendirme çalışmaları ve süpervizyon eğitimlerine katılmak
 • Program Koordinatörü ve Merkez Koordinatörünün talep ettiği, rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak
 • Çalışmaların mahremiyet hakkını gözeterek yapmak. 
 • Çalışma alanı çerçevesinde büyük katılımlı panel ve eğitimler düzenlemek, sunum yapmak ve katılımın sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak
 • Merkez Koordinatörünün yönlendirdiği çalışma planlarına Sosyal Çalışanlar ile birlikte uyum sağlamak
 • Tüm bilgilerin veri tabanlarında saklanmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Gençlik Merkezi Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar:   –


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversitelerinin Sağlık Bölümlerinden Mezun            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Organizasyon becerisi
 • Mesleki bilgi
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gençlik ve Mülteci çalışmalarına yatkın
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: Arapça ve tercihen Kürtçe ve İngilizce


Pozisyonun İlişkileri: Destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar ulusal ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi: Hassas bir çalışma alanı, Yanlış yapılabilecek yönlendirme kötü sonuçlar doğurabilir

Pozisyonun Zorluğu: 

 • Tüm paydaşlar ile ilişkiler hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Kriz yönetimi 
 • Hedef takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 15 Ekim 2020 Perşembe 18:00’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını başvuru yaptıkları ili de belirterek “Sağlık Eğitmeni” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.

Pozisyon : Gençlik Merkezi Koordinatörü - Başvuru Süresi Sona Erdi!

Departman / Lokasyon: Genç Mültecileri Destekleme Programı/ Ankara

Proje Süresi: 28 Şubat 2021 (Uzama durumunda bilgi verilecektir.)

İş Tanımı:

 • Gençlik Merkezi çalışmaları kapsamında bulunduğu bölgenin gençlik çalışmaları bağlamında ihtiyaç analizini yapmak ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmek ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Merkezin Genç Dostu bir yaklaşımla çalışmasını sağlamak
 • Genç Dostu Sağlık Hizmet Modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek
 • Türkiyeli ve Suriyeli gençleri bir araya getirecek sosyal uyum çalışmaları, meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlemek
 • Merkezin koordinasyonunu yapmak.
 • Sosyal Çalışan, Sağlık Birimi çalışanları ve merkezin diğer personelleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak ve uygun çalışma ortamını hazırlamak
 • Yerel bürokratik süreçleri, ilgili kurumlarla protokol, işbirliği ve temsilcilik süreçlerini yürütmek
 • Destekçilerle ilişkileri yürütmek
 • Merkez bütçesini takip etmek, program koordinatörü ve gençlik merkezleri yöneticisine raporlamak
 • Merkezin idari ve teknik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli aksiyonları almak
 • Merkezin hedeflerini takip etmek, ilgili Sağlık Birimi ve Sosyal Çalışanları hedefler ile ilgili yönlendirmek, haftalık ve aylık çalışma planlarını hazırlamak ve Program Koordinatörüne raporlamak
 • Merkez faaliyetlerinin aylık olarak Program Koordinatörüne raporlamak
 • Projenin yaygınlaşması için bulunduğu bölgedeki mahalle çalışmalarını yürütmek
 • Tedarikçi seçimini ve sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
 • Merkez ile ilgili geri bildirim sürecini yönetmek ve gerekli çalışmaları yürütmek
 • Merkez kapsamında oluşabilecek kriz durumlarının çözümü için Gençlik Merkezleri Yöneticisine bilgi vermek ve birlikte çalışmalar yürütmek
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
 • Merkezin çalışmaları için kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Merkezin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve düzenli hesapların kullanılmasını sağlamak

Diğer;

 • Pozisyonu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kurum temsiliyetini sağlamak
 • Merkez yeni çalışanlarının oryantasyon sürecine destek olmak
 • Merkez çalışanlarının işe yönelik motivasyonlarını artırmak

Organizasyondaki Yeri:

Pozisyonun raporladığı pozisyon: Program Koordinatörü

Bu pozisyona raporlayan pozisyonlar: Psikolog-Sağlık Personeli-Sosyal Çalışan


Bilgi ve Tecrübe İhtiyaçları:

Eğitim:  Üniversite Mezunu            

İş Tecrübesi: 2 yıl benzer pozisyon tecrübesi               

Uzman Bilgi veya Özellikler:  

 • Yönetsel yetkinliğe sahip
 • Organizasyon becerisi
 • Gençlik ve Mülteci alanında tecrübeli
 • İletişimi kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünme becerisi
 • MS Office programlarına hakim

Yabancı Dil: İngilizce ve tercihen Arapça veya Kürtçe 


Pozisyonun İlişkileri: Tüm çalışanlar, destekçiler, proje paydaşları, gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, yerel yönetimler, kamu kurumları, kurumsal şirketler, ulusal ve uluslararası ağlar

Etki Alanı ve Vakfın Finansal Durumuna Etkisi:Yönetilen proje farklı kurumlar ve farklı kültürleri içeren ve krizlerin yaşanabildiği bir proje. İletişim çok önemli olduğu için yüksek risk taşıyan bir pozisyon

Pozisyonun Zorluğu:

 • Tüm paydaşlar ile yürütülmesi gereken ilişkiler çok hassas bir denge ile yürütülmeli
 • Bütçe takibi ve raporlamalar çok önemli
 • Ekip yönetimi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
 • Farklı iş kalemlerinin olması iş takibinin aksamaması gerekiyor.
 • Mülteci alanı ile ilgili çalışmaların gereklilikleri

Başvuru yapacak adayların 25 Ekim 2020 Pazar 23:59’a kadar [email protected] adresine özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını “Gençlik Merkezi Koordinatörü” başlığı ile mail atmaları beklenmektedir.