Genç Mültecileri Destekleme Programı
Neler Yapıyor?

Merkezlerimizde psikososyal destek ve sağlık hizmetinin yanı sıra, sosyal uyum etkinlikleri ve gençlerin sağlık konusunda olumlu davranışlar göstermelerini hedefleyen akran eğitimi oturumları da gerçekleşmektedir. 

Psikososyal Destek

Psikologlar, başta toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olmak üzere farklı konularda bireysel danışmanlıklar ve yönlendirmeler yapmakta ve vaka takiplerini sağlamaktadır. Merkez içinde ve merkez dışında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk yaşta evlilik, akran zorbalığı, aile içi iletişim, ergenlerle iletişim, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi pek çok konuda farkındalık çalışması yürütmektedir. Farkındalık çalışmalarının yanında saha çalışmaları da yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflemektedirler. Psikososyal destek faaliyetlerini yürütmek de psikologlarımızın sorumluluğu altındadır.

Sağlık Hizmeti

Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında açılan Gençlik Merkezlerinde hemşire ve psikolog, genç dostu sağlık hizmet biriminde yer almaktadır. Genç dostu sağlık hizmetin altında başta cinsel sağlık üreme sağlığı olmak üzere pek çok konuda bireysel danışmanlık ve yönlendirme yapmaktadır, vaka takiplerini sağlanmaktadır. Aynı zamanda farkındalık çalışmalarını yürütmektedir. Bu danışmanlıklar ve farkındalık çalışmalarında, cinsel sağlık üreme sağlığı kapsamında daha çok; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, aile planlaması, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım, anne sütü ve emzirme, ergenlik dönemi, özbakım ve hijyen, üreme sistemi kanserleri, menopoz-andropoz gibi konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Genç dostu sağlık hizmeti birimimiz merkez içi faaliyetlerin yanında merkez dışında da saha çalışmalarında yer almakta ve bu faaliyetlerde öncelikli olarak cinsel sağlık üreme sağlığına dair çalışmalar yapmaktadır. Psikososyal faaliyetlere de destek vermek sorumluluğu altındadır.

Sosyal Uyum

Merkezlerimizde düzenli olarak gençlerin güçlenmesine katkı sunmanın yanında Suriyeli gençlerin sosyal uyumunu hedefleyen etkinlikler düzenlenmektedir. Daha önce merkezlerimizde bu amaçla gerçekleştirilmiş olan etkinliklere AB Çalıştayı, Aerobik Atölyesi, Anne Çocuk Sağlığı Paneli, Bayramlaşma Etkinliği, Birlikte Yaşam, Göç ve Sosyal Uyum, Boyama Etkinliği, Çiçek Dikimi, Çocuk Atölyesi, Dans Atölyesi, Dil ve Konuşma Atölyesi, El İşi atölyesi,Elektronik Araç Yapım Atölyesi, Eymir Gölü Gezisi, Film Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Gençlik Buluşması, Gitar Atölyesi, Hafıza Yürüyüşü, İnsani Yardım Gerektiren Durumlarda Gençlerle Birlikte ve Gençler İçin Çalışma Rehberi Danışma Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinliği, Kadın Mucitler Sergisi, Kahvaltı Etkinliği, Kanser Farkındalığı Oturumu, Mandala Atölyesi, Mülteciler Günü Etkinlikleri, Müze Gezisi, Müzik Etkinliği, Oyun Atölyesi, Perküsyon Atölyesi, Piknik, Ramazan Şenliği, Resim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Ruhen İyi Olma oturumu, Sosyal Medya Atölyesi, Şiddetsiz İletişim Atölyesi, Üniversite Ziyaretleri, Yemek Etkinliği, Yeni Yıla Merhaba Etkinliği, Yürüyüş Etkinliği örnek olarak verilebilir. Her dönemde merkezlerimiz yerel ihtiyaçları ve gençlerden gelen talepleri göz önünde bulundurarak planlama yapmaya devam etmektedir.

Akran Eğitimleri

Program kapsamında gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı konusunda bilgilenmelerini ve doğru bilgilerini akranlarına yaymalarını hedefleyen akran eğitimleri yapılmaktadır. Programın başlamış olduğu 2015 yılından bu yana 7 tane İnsani Kriz Durumunda Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık 1 haftalık eğitimleri tam zamanlı katılarak tamamlayan gençler akran eğitmeni olmuştur. Akran eğitmenlerimiz, gençlik merkezlerindeki gençlere, partner kuruluşlara ve eğitim talep eden farklı gençlik gruplarına yönelik oturumlar gerçekleştirmiştir. Akran eğitimi oturumları; cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları, istenmeyen gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV ve AIDS, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vb. konulara odaklanarak interaktif metotları kullanarak gençten gence doğru bilgi aktarımının yapılmasını sağlar.