Dünya Mülteciler GünüDuyurularGenç Mültecileri Destekleme ProgramıHaberler

Türkiye’deki Genç Mültecilere Yönelik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi İçin Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu Yayımlandı

By 20 Haziran 2020Mart 21st, 2022No Comments

Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında ‘Türkiye’deki Genç Mültecilere Yönelik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi İçin Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu’ yayımlandı. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi desteğiyle yapılan ve farklı yürütücülerle yaklaşık 5 yıllık bir geçmişi olan Genç Mültecileri Destekleme Programı; 15-30 yaş arası mülteci gençlerle Türkiyeli gençlerin bağının güçlendirilmesini, gençlerin sağlık hizmetlerine erişebilmesini ve başta sağlık bilgisi, psiko – sosyal destek ve sosyal uyum etkinlikleri olmak üzere çeşitli alanlarda kaliteli hizmete ulaşmasını hedeflemektedir.

Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir’de yaşamakta olan Afganistan, Irak, İran, Somali ve Suriye’den gelen yaklaşık 1500 gençle görüşmeyi içeren geniş çaplı rapor 7 temel alandan oluşmaktadır. Bu alanlar; genç mültecilerin profili, eğitim, istihdam, sosyal uyum ve iletişim, sağlık, gençlik algısı ve gelecektir.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yayımlanan rapor, Türkiye’de genç mülteciler özelinde hazırlanan en geniş çaplı rapor olmanın yanında gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir kaynak olma niteliği taşımaktadır.

Rapordan bazı önemli başlıklar

  • Araştırmaya katılan genç mültecilerin yalnızca %43’ü Türkiye’de eğitimlerine devam etmektedir ve geri kalan katılımcılar eğitim sisteminin dışında yer aldığını belirtmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde “çalışmak zorunda olmak”, genç mültecilerin eğitimlerine devam edememelerinin en önemli nedeni olarak gözükmektedir. Bu nedeni “gelir yetersizliği” ve “Türkçe konusundaki yetersizlik” takip etmektedir.
  • Genç mültecilerin sadece %11’i Türkiye’de düzenli bir işte çalıştıklarını belirtmiştir. İş aradığı halde kolay bir şekilde istihdam piyasasına erişememelerinin en önemli gerekçeleri sıralandığında en büyük neden olarak “iş fırsatlarının az olması” gösterilmiştir (%34.7). Bu nedeni “Türkçe dil yeterliliğinin olmaması” %24.9 gibi çok yüksek bir oran ile takip etmektedir.
  • Katılımcı gençlerin yaklaşık %70’inin 5’ten fazla sürekli görüştüğü Türk arkadaşı yokken ağırlıklı olarak kendi milletinden arkadaşlarıyla görüşmektedirler. Odak grup görüşmelerinde bu durumun temel nedenleri sorulduğunda özellikle “eğitime dahil olamamalarının arkadaşlık ilişkilerini de etkilediği”, ama en önemlisi “Türkçe’yi düzgün kullanamamalarının Türk  gençleriyle derin arkadaşlıklar kurmalarına engel olduğu” dile getirilmiştir.
  • Sosyal medya ve akıllı telefonlar genç mülteciler için en önemli erişim noktalarını teşkil etmektedir. Araştırmaya dahil olan genç mültecilerin %80’den fazlası sinema, konser ya da tiyatroya gitmemektedir. “Ayda bir kez gittiğini” belirtenlerin oranı %5’tir. “Türk gazetelerini hiç okumadığını” belirtenlerin oranı %64.2’dir. %36.7’si ise asla Türk televizyon kanallarını izlememektedir. Bununla birlikte %72’isinin akıllı telefonu bulunmaktadır ve %40’tan fazlası her gün sosyal medya iletişim araçlarını kullanmaktadır.
  • Türkiye, genç mültecilerin %31.5’i için “geçici olarak koruma”, %27.3’ü için ise “yeni bir anavatanı” ifade etmektedir. %22.6’sı “güven ve huzur” ifade ettiğini dile getirmiştir.