Genç Mültecileri Destekleme Programı
Yayınlar

2021 Yılı Gençler İçin Hibe Programı İyi Örnek Yerel Projeler Rehberi

Bu raporun amacı, yerel ve mülteci gençlerin birlikte yürütücülüğünü üstlendiği yerel projeleri tanıtmak ve gençleri güçlendirirken sosyal uyuma katkı saglamayı amaçlayan Gençler için Hibe Programı’nı bir iyi uygulama örneği olarak paylaşmaktır.

Raporu Görüntüle

SITUATION AND NEED ANALYSIS STUDY REPORT TO IMPROVE SUPPORT MECHANISMS FOR YOUNG REFUGEES IN TURKEY

We have been facing worldwide migration issues for many years due to a variety of reasons. In parallel with such migration issues, we have also been introduced dierent concepts such as those associated with regular and irregular migrants, refugees, and asylum-seekers. Especially because of the Syrian crisis lasting since 2011, some countries including Turkey have become closely familiar with the facts of migration and refugeeism, and take such facts almost as the number one priority in their agendas.

Raporu Görüntüle

Türkiye'deki Genç Mültecilere Yönelik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi İçin Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması Raporu

AB ülkelerine göre genç nüfus oranı zaten yüksek olan Türkiye’nin genç nüfus oranı yüksek bir mülteci kitlesine de ev sahipligi yapması bu yas grubunu pek çok bakımından önemli bir yere konumlandırmaktadır. Böyle bir demografik yapıda, gençlerin istihdam, egitim, sosyal uyum, saglık ve daha birçokalandaki durumları da, beklenildigi gibi, ilgili ülkeler için çok önemli bir noktaya gelmektedir.

Raporu Görüntüle

The Livelihoods and Economic Inclusion Conference

Determining what the economic needs of the young people are, how much of it is satisfied, and how to improve the ways and means of accessing means of livelihood are among the main subjects to be discussed. Access of young people under temporary protection to safe employment opportunities would sustainably solve many needs such as education, training, health, safety and social integration.

Raporu Görüntüle

Geçim Kaynaklarına Erişim ve Ekonomik Katılım Konferansı Sonuç Raporu

Türkiye’de hayatlarına devam etmeye çalısan bu gençlerin ekonomik hayata uyumu ve geçim kaynaklarına erisimi ile ilgili problemler çözülmesi gereken temel konuların basında gelmektedir. Gençlerin ekonomik ihtiyaçlarının neler oldugu, ne derece karsılandıgı, geçim kaynaklarına ulasabilme yollarının iyilestirilmesi ele alınması gereken baslıca konular arasında görülmektedir. Geçici koruma altında bulunan gençlerin güvenceli is fırsatlarına erismesi ekonomik katma degerin yanında egitim, saglık, güvenlik, sosyal uyum gibi birçok ihtiyacı da sürdürülebilir bir sekilde çözebilmektedir.

Raporu Görüntüle

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Gençlerin Geçim Kaynaklarına Erişim Araştırması

Gençlerin geçim kaynaklarına erişimi, ekonomik yeterliliklerinin güçlenmesi ve uygun çalışma koşullarında hayatlarını sürdürmeleri, hem Suriyeli gençler hem de ev sahibi topluluklar için ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceği gibi, birlikte yaşam, toplumsal barış ve sosyal uyum için de oldukça önemlidir. Ayrıca, ekonomik katılım ve geçim kaynaklarına erişim gençlerin ihtiyaçlarını güvenli, sürdürülebilir ve insan onuruna yakışır bir biçimde, yardım bağımlılığı olmadan karşılamalarına yardımcı olacak ve özgüvenlerini arttıracaktır.

Raporu Görüntüle

Research On Access By Syrian Youth Under Temporary Protection To Livelihood Opportunıties

We see that needs and opportunities in the changing world are also changing very quickly. Therefore, it can be seen that, in order for endeavors to be carried out to be sustainable and need-focused, it is quite important that regular need analysis studies should be carried out, and the results should be supported with sustainable policies.

View Report

Mülteci Olmanın Genç Hali İyi Uygulamalar Uluslararası Konferansı Sonuç Raporu

Raporu Görüntüle

Young and Refugee Good Practices International Conference Results Report

Raporu Görüntüle

Suriyeli Mülteci Gençlerin Sağlık, Eğitim, İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Konularında Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Raporu Görüntüle

Suriyeli Mülteci Gençlerin Sağlık, Eğitim, İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Konularında Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Raporu Görüntüle